top of page

DISC ANALYSE

Waarvoor DISC inzetten?

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures.

 

DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie.

 

DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Validatie & betrouwbaarheid ​

 

Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

 

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

 

D Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.

I Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.

S Hoe u omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving.

C Hoe u omgaat met regels, details en procedures. ​

 

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.ité et la fiabilité de l'instrument DISC ont été testées dans plusieurs universités indépendantes. Ces études montrent que l'instrument mesure ce pour quoi il a été conçu (validité) et qu'il obtient des scores élevés en termes de reconnaissance des résultats par les participants (score de fiabilité d'environ 90%).

Gedrag in drie grafieken :

 

De uitslag van DISC Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

Hoe iemand zichzelf ziet.

Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.

Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving. ​

 

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden.

Ancre 1

TOEPASSINGSGEBIED

✓ Aanwervingen

 Individuele evoluties binnen de onderneming (de juiste persoon op de juiste plaats)

 Teamworking (optimaliseren van samenwerkingen tussen teamleden)

 Human resources

✓ Coaching

DISC analyse kan los van coaching toegepast worden

bottom of page