top of page

EXECUTIVE COACHING

Doelgroep: CEO, Directie HR, Communicatie, Verkoop, Marketing, Onderzoek en Financiën.

Of het nu gaat om vertegenwoordigers van organisaties, bedrijfsleiders of hoger management, wordt de coach steeds meer gebruikt als gelijkwaardige partner voor reflectie en ondersteuning enerzijds maar ook voor het creëren van verbindingen binnenin de organisatie of de onderneming anderzijds.

 

Hij zal zich als het ware als sparringpartner van de leidinggevende positioneren. ​

 

We denken niet alleen aan de situatie van de pas benoemde CEO binnen de onderneming die zijn DNA op de bedrijfscultuur wilt doordrukken en de comunicatie met zijn directiecomite in dat verband wilt optimaliseren, maar bijvoorbeeld ook voor de bespreking van bepaalde praktijksituaties.

Wanneer we bovendien bewust zijn van het feit dat menselijke factoren aan de oorsprong liggen van de meest voorkomende problemen in een organisatie, dan begrijpt men dat de coach een grote rol, als neutrale partij, kan spelen bij een conflictoplossing. Indien nodig (en gewenst) kan de coach tijdelijk overschakelen op "consultant"-modus, maar de kern van zijn actie blijft veel minder gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevende dan op zijn vermogen om zich te herpositioneren ten overstaan van de mensen voor wie hij verantwoordelijk is.

OM TE BESLUITEN

De ervaring heeft ons geleerd dat het optimaliseren van het persoonlijke en professionele potentieel onver-mijdelijk een creatief en reflectief proces vereist. Kortom, coaching is een positieve en toekomstgerichte vorm van begeleiding voor succesvolle managers.

Ancre 1

TRAJECT EXECUTIVE COACHING

 A : 1 inleidende sessie

 B : 8 werksessies

 C :  2 online sessies (Skype, telefoon....)

interkalibreerbaar tussen de werksessies

 D :  3 x 1 online (follow up) sessie per maand vanaf de eerste maand na de laatste werksessie

 

B= duurtijd 1u30 per sessie (variatie van +/- 15 min.)

C - D = duurtijd 30 min per sessie. (variatie van +/- 5 min.)

bottom of page