top of page

PERFORMANCE COACHING

Individuele coaching - life coaching

De coach schept de voorwaarden die de ander in staat stellen zijn perceptie van de dingen te veranderen. Een visualisatie van het heden onder invloed van vroegere paradigma's, zoals onderwijs, scholing, cultuur, etc.........

 

De gesprekspartner de gijzelaar van zijn ego, van zijn belemmerende overtuigingen, hij is een gevangene van zijn verleden, van zijn opvoeding en van al die dingen die hem beletten vooruit te gaan. Ook hier zal de coach handvatten en middelen aanreiken om de oplossing van blijkbaar complexe problemen te zien.

van de coach om hem te helpen zijn onderbewustzijn te ontdekken om zodoende de oorsprong van zijn beperkende overtuigingen en angsten te identificeren.

 

Niet door hem te vertellen wat hij moet doen, maar door hem uit zijn comfortzone te halen en hem door een proces van bewustwording te leiden naar een niveau van meer autonomie en verantwoordellijkheid waarbij hem aangeleerd wordt om zijn perceptie van situaties te wijzigen en juiste beslissingen te nemen.

Het is evident dat de impact van deze evolutie zal worden vermenigvuldigd als, aangezien het voorbeeld altijd van bovenaf komt, dit "verantwoordelijkheidsbesef" door managers op het hoogste niveau wordt uitgedragen. De hele organisatie beweegt zich dan in dezelfde richting.

 

Eens de medewerkers individueel en op alle niveaus van de bedrijfsstructuur betekenis hebben gegeven aan hun actie, zullen zij de uiteindelijke dragers zijn van de genetische code van de organisatie.

Ancre 1

TRAJECT VAN DE INDIVIDUELE COACHING

 A :  1 face to face sessie om de behoeften en doelstellingen van de manager te bespreken

 B :  5 individuele werksessies met de coachee

 C :  1 online eindgesprek met manager

 D :  1 eindrapport

 E :  2 online follow up sessies met coachee

 

Individuele werksessie = 1u30 (variatie +/- 15min)

B = idealiter één keer per week

C - D = omwille van beroepsgeheim en confidentialiteit, zal enkel een algemene evolutie besproken worden

E = idealiter om de 2 weken

bottom of page